The Far-Flung Dtf - How Many Licks Does It Take To Get To The Center Of An Kenyaabc4All?

Hjälp för alla

När man talar om att hjälpa andra med första hjälpen så handlar det om att göra något mycket mer, något som för alla verkligen handlar om stil och om saker som annars inte blir gjorda. Ja, man skall inte tänka att detta handlar om saker som annars inte fungerar och det är då som man verkligen kan se till att njuta mer av detta. Ja, inte bara är det en sak som man gillar, det handlar om att man också faktiskt kan njuta av detta och göra något som man kanske annars inte hade gjort. Ja, om man lär sig detta med första hjälpen så kan man också se till att göra något mer för alla andra och rädda liv.